Ελληνικά Αγγλικά
  Αρχική Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ
Αβούρης Νικόλαος
Μέλος
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεράκος Λάζαρος
Πρόεδρος
Καθηγητής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρασκευάς Μιχάλης
Μέλος
Επ. Καθηγητής
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Πατεράκης Μιχάλης
Μέλος
Καθηγητής
Πολυτεχνείο Κρήτης
Προβίδας Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος
Αν. Καθηγητής
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ρουμελιώτης Μάνος
Γραμματέας
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σαλματζίδης Ιωάννης
Μέλος
Τεχνικός Διευθυντής ΚΗΔ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φωτιάδης Δημήτριος
Μέλος
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χειλάς Κων/νος
Μέλος
Επ. Καθηγητής
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Κορυφή