Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Πρόσκληση 98 - Υπηρεσίες Τηλε-εκπαίδευσης για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet

ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»
Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό»
Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία»

ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες Τηλε-εκπαίδευσης για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet

Το συγκεκριμένο ΤΔΕ εστιάζει στις ακόλουθες δράσεις:

  • Εκπαίδευση - Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων της GUnet
  • Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης καθώς και επιστημονικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια/διαλέξεις και τηλεσυνεργασία μελών ΔΕΠ
  • Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής τουτοπική αποθήκευση