Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις

Τίτλος Έργου
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων
Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξοπλισμού
Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων - Επαναπροκήρυξη
Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου (Identity management)
Ανάπτυξη Π.Σ Επιχειρηματικής Ευφυΐας(BI)
Ανάπτυξη Π.Σ για τη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας