Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr

Καταχωρητής .gr domain
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία GUnet έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων από την ΕΕΤΤ Καταχωρητών όσο αφορά τη διαχείριση Ονομάτων Χώρου (domain name) με κατάληξη .gr Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αυτή.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το domains (at) gunet (dot) gr
Όροι Σύμβασης
Αίτηση για Όνομα Χώρου
Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή
Διαδικασία εκχώρησης νέου Ονόματος Χώρου
Διαδικασία ανανέωσης υπάρχοντος Ονόματος Χώρου
Διαδικασία μεταβίβασης domain name σε άλλον ιδιοκτήτη
Υπεύθυνη Δήλωση για Φυσικό Πρόσωπο
Υπεύθυνη Δήλωση για Νομικό Πρόσωπο
Νομιμοποιητικά έγγραφα (μόνο για Νομικά Πρόσωπα)
Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβίβασης για Νομικό Πρόσωπο
Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβίβασης για Φυσικό Πρόσωπο
Τρόποι εξόφλησης
Τιμολογιακή Πολιτική
Διεκπεραίωση των αιτήσεων