Ελληνικά Αγγλικά

Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή  
  Εάν θέλετε να ανανεώσετε το domain name σας, δε χρειάζεται να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία αλλαγής καταχωρητή, αλλά να ακολουθήσετε τη διαδικασία ανανέωσηςΗ αλλαγή καταχωρητή δε συνεπάγεται και ανανέωση του domain name σας. Για να οριστεί η GUnet δωρεάν ως καταχωρητής για το domain name σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
α. την αίτηση αλλαγής καταχωρητή,
β. τους όρους σύμβασης και
γ. την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

Για τη άρτια συμπλήρωση της αίτησης αλλαγής καταχωρητή, θα πρέπει να μην παραλείψετε να εισάγετε τον μοναδικό κωδικό εξουσιοδότησης καθώς και όλα τα υποχρεωτικά πεδία (τα οποία είναι σημειωμένα με αστερίσκο), αλλιώς δεν θα είναι δυνατή η περάτωση της διαδικασίας.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί καταρχήν με Fax στο +30 210 727 5601 και στη συνέχεια τα πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το μοναδικό κωδικό εξουσιοδότησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προηγούμενο καταχωρητή σας. H GUnet μπορεί να προκαλέσει την αποστολή του κωδικού μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου μετά από αίτησή σας. Αν ο προηγούμενος καταχωρητής σας ήταν το Μητρώο (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ι.Τ.Ε.) μπορείτε να επικοινωνήσετε:

• τηλεφωνικά στο 2810 391450
• με e-mail στο hmaster-info@ics.forth.gr

για να σας γνωστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο