Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr Διαδικασία μεταβίβασης domain name σε άλλον ιδιοκτήτη

Διαδικασία μεταβίβασης domain name σε άλλον ιδιοκτήτη  
  Για την μεταβίβαση του domain name που επιθυμείτε θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
1. Να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε καταρχήν υπογεγραμμένα στο FAX: + 30 210 727 5601 τα εξής έγγραφα:
α. Υπεύθυνη δήλωση μεταβίβασης του παλαιού ιδιοκτήτη (για φυσικά πρόσωπα ή για νομικά πρόσωπα)
β. Υπεύθυνη δήλωση νέου ιδιοκτήτη (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα)
γ. Αίτηση Μεταβίβασης με συμπληρωμένο τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον παλαιό ιδιοκτήτη
δ. Όροι Σύμβασης (συμπλήρωση και υπογραφή από νέο ιδιοκτήτη)
και στη συνέχεια τα πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

Όλα τα έγγραφα που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής όπως προβλέπεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)

2. Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα στην αίτηση ο μοναδικός κωδικός εξουσιοδότησης καθώς και όλα τα απαιτούμενα πεδία (είναι σημειωμένα με αστερίσκο) με ευδιάκριτα γράμματα, αλλιώς δεν θα είναι δυνατή η περάτωση της διαδικασίας.

3. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον μοναδικό κωδικό εξουσιοδότησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προηγούμενο καταχωρητή σας. Αν ο προηγούμενος καταχωρητής σας είναι το Μητρώο (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, I.T.E.) μπορείτε να επικοινωνήσετε:
α. τηλεφωνικά στο 2810 391450
β. με e-mail στο hmaster-info@ics.forth.gr
για να σας γνωστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε μαζί με τα προαναφερόμενα έγγραφα και εκτυπωμένο τον κωδικό εξουσιοδότησης, όπως σας θα σας αποσταλεί στο e-mail σας, για την αποφυγή λαθών.

4. Να καταβάλετε (νέος ιδιοκτήτης) στη GUnet το ποσό που αντιστοιχεί στην μεταβίβαση ενός domain name