Ελληνικά Αγγλικά
   Αρχική Σελίδα Καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr Τιμολογιακή Πολιτική για Ονόματα Χώρου .gr

Τιμολογιακή Πολιτική για Ονόματα Χώρου .gr  
  Η τιμολογιακή πολιτική της GUnet όσο αφορά τα Ελληνικά Ονόματα Χώρου έχει ως εξής:

- Αλλαγή καταχωρητή: Χωρίς κόστος
- Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέλη της εταιρείας: Χωρίς κόστος
- Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ερευνητικοί φορείς : 20 Ευρώ + ΦΠΑ για 2 έτη
- Λοιποί : 44 Ευρώ + ΦΠΑ (εκχωρήσεις, μεταβιβάσεις) και 29,30 + ΦΠΑ (ανανεώσεις) για 2 έτη
- Καταχωρήσεις και ανανεώσεις ονομάτων χώρου δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr: 550 Ευρώ + ΦΠΑ για 2 έτη