Ελληνικά Αγγλικά

Σημαντικές πληροφορίες  
  H χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των αιτήσεων από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή
Το προσωπικό της GUnet διαβιβάζει τις αιτήσεις προς το Μητρώο, αν όλες οι προϋποθέσεις πληρούνται, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που προβλέπει η ΕΕΤΤ.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία