Υπηρεσίες

Oι υπηρεσίες που παρέχει το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο απευθύνονται προς τα μέλη της, τους ακαδημαϊκούς χρήστες αλλά και το ευρύ κοινό.