Νέα

   Υπηρεσίας VoIP

 Λίγα λόγια

 

 

 

 

 Σύνδεσμοι
   
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο
Κέντρο Υποστήριξης η-μάθησης και Πολυμέσων
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-class
Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου VoIP

 


 

 

 

 
Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας VoIP (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006)


Σύμφωνα με τα στατιστικά διαθεσιμότητας της υπηρεσίας Voice over IP του GUnet, που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες της υπηρεσίας (http://voip.gunet.gr), παρατίθενται τα ραβδογράμματα που απεικονίζουν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα του 2006.

περισσότερα...


Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας VoIP (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2006)


Τον Οκτώβριο του 2006 το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εντάχθηκε στην υπηρεσία Voice over IP του GUnet. Συνεπώς, τα διασυνδεδεμένα Ιδρύματα στην υπηρεσία Voice Over IP είναι τα ακόλουθα δεκατρία:

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 5. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
 6. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 7. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 8. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 9. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 10. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 11. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 12. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 13. Πολυτεχνείο Κρήτης

 

περισσότερα...