Επικοινωνία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)
ΕΚΠΑ – Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια,
15784 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30-210-727-5611
Τηλεομοιότυπο (fax): +30-210-727-5601
e-mail: info (στο) gunet.gr