Διοικητικό συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Αβούρης Νικόλαος
Μέλος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεράκος Λάζαρος
Πρόεδρος
Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικολόπουλος Σταύρος
Γραμματέας
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ορφανίδης Αναστάσιος

Μέλος

Διευθυντής Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρουμελιώτης Εμμανουήλ  
Αντιπρόεδρος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σαλματζίδης Ιωάννης

Μέλος

Διευθυντής Κέντρου Ηλ.Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σκιάνης Χαράλαμπος

Μέλος

Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φραγκιαδάκης Ιωάννης
Μέλος
Υπεύθυνος Τμήματος Δικτύου και Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χειλάς Κων/νος
Μέλος
Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος