Διοικητικό συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Αβούρης Νικόλαος
Μέλος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεράκος Λάζαρος
Πρόεδρος
Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρασκευάς Μιχάλης
Μέλος
Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
Πατεράκης Μιχαήλ
Μέλος
Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Προβίδας Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος
Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ρουμελιώτης Εμμανουήλ  
Γραμματέας
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σαλματζίδης Ιωάννης
Μέλος
Διευθυντής Κέντρου Ηλ.Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φωτιάδης Δημήτριος
Μέλος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χειλάς Κων/νος
Μέλος
Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας