Διοικητικό συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Αβούρης Νικόλαος
Μέλος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεράκος Λάζαρος
Πρόεδρος
Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικολόπουλος Σταύρος
Γραμματέας
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κασσαπίδης Νικόλαος

Μέλος

Διευθυντής Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ρουμελιώτης Εμμανουήλ  
Αντιπρόεδρος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σαλματζίδης Ιωάννης

Μέλος

Διευθυντής Κέντρου Ηλ.Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσανάκας Παναγιώτης

Μέλος

Καθηγητής ΕΜΠ
Παπανικολάου Κυπαρισσία
Μέλος
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
Χειλάς Κων/νος
Μέλος
Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος