Περίοδος: 4/2010 – 12/2012

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σκοπός του προγράμματος ήταν  να αυξηθεί, στις ευρωπαϊκές χώρες, η γνώση και η πραγματική  χρήστη του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης, ενός εγχειριδίου, που έχει υιοθετήσει ο ΟΗΕ, για την έρευνα και την τεκμηρίωση των υποθέσεων καταγγελιών βασανιστηρίων  και άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

Με επικεφαλή το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μέσω του δικτυακού τόπου και των εκδηλώσεων διάχυσης αποτελεσμάτων, παρέχεται  το υλικό στους ενδιαφερόμενους λειτουργούς που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. O στόχος του προγράμματος ART-IP  είναι η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα και τα οφέλη από μια διεξοδική τεκμηρίωση των βασανιστηρίων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης Συνεπώς, οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθες:

  • νομικοί σύμβουλοι και δικαστικές αρχές-
  • γιατροί κάθε ειδικότητας- ψυχίατροι / ψυχολόγοι-
  • υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες ασύλου-
  • θεραπευτικά κέντρα και το προσωπικό τους-
  • οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και γενικά όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το υλικό είναι διαθέσιμο στο URL: https://www.istanbulprotocol.info