Ελληνικά Αγγλικά
Προφίλ - Ιστορικό
Συμμετέχοντα Ιδρύματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Γενικές Συνελεύσεις
Επικοινωνία

 

 

Πρόσκληση 98
Υπηρεσίες Τηλε-εκπαίδευσης για τα μέλη του GUnet
e-University
GUnet II
  Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τους Φορείς του GUnet
Αρχή Πιστοποίησης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - HARICA
Κέντρο Υποστήριξης η-μάθησης και Πολυμέσων (ΚΥΜΑ)
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (GUnet eClass)
Πλατφόρμα Open eClass
Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου (VoIP)
Ανακοινώσεις ζωντανών μεταδόσεων
Καταχωρητής ονομάτων χώρου.gr
Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web
Screencast: Μεταδώστε την οθόνη σας οπουδήποτε στον κόσμο
Τα νέα του GUnet
Ενημερωτικά Δελτία
Έντυπο Υλικό
Διαβουλεύσεις
Προκηρύξεις Έργων
Προκηρύξεις Προσωπικού

Screencast: Μεταδώστε ζωντανά την οθόνη του υπολογιστή σας, οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς εγκατάσταση λογισμικού και χωρίς εγγραφή