Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε οριζόντια δράση 18 AEI και 14 ΤΕΙ τους χώρας και στόχο το σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη τους λειτουργικά και τεχνολογικά προηγμένου Ακαδημαϊκού Δικτύου με πανελλαδική εμβέλεια, προσβάσιμο από όλη την Ακαδημαϊκή κοινότητα τους χώρας με δικτυακές υποδομές κορμού υψηλών ταχυτήτων, παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής και πρόσβαση στο Internet. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση-Σχεδιασμό και εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών του Ακαδημαϊκού δικτύου και των παρεχομένων τηλεματικών υπηρεσιών του:
  2. Υλοποίηση των επιμέρους συστημάτων τους

  • Υλοποίηση δικτύου
  • Υλοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών
  • Υλοποίηση διεθνών συνδέσεων
  • Διασύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα
  1. Λειτουργία & Διαχείριση Δικτύου και υπηρεσιών
  2. Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και των χρηστών
  3. Τεχνική Διαχείριση σε πανελλήνια εμβέλεια, τον συντονισμό 32 εταίρων και πολλαπλάσιου αριθμού τεχνικών ομάδων, και την παρακολούθηση και Έλεγχο Ποιότητας τους τεραστίου αριθμού ενεργειών και αλληλοεξαρτούμενων εργασιών.

Το έργο εκτελέστηκε από κοινοπραξία 18 AEI και 14 ΤΕΙ τους χώρας που με την ολοκλήρωση του έργου μετεξελίχτηκε στην σημερινή μορφή τους  Αστικής Εταιρείας “ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-Gunet”.