Περίοδος: 4/2009 – 9/2009

Χρηματοδότηση: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)

Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ – ΙΤΑ (http://elearn.kedke.gr) τόσο σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και διανομής πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Α. Ανάπτυξη υποσυστήματος (υπηρεσίας) διαχείρισης αιτήσεων για ζωντανή μετάδοση καταρτίσεων και ανακοινώσεων προγραμματισμένων ζωντανών μεταδόσεων.

Β. Ανάπτυξη υποσυστήματος (υπηρεσίας) μεταφόρτωσης και διαχείρισης αρχείων βίντεο και των σχετικών μεταδεδομένων τους καθώς και αναζήτησης αρχείων βίντεο βάσει των μεταδεδομένων.