Περίοδος: 9/2006 – 1/2007

Χρηματοδότηση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο φορέας υλοποίησης του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος ο καθ. Πανηγυράκης. Το έργο εκπαίδευσης Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ. «Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα – Στόχος Ισότητας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων των σύγχρονων γυναικών στην ανάλυση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας . Η ενίσχυση του επιχειρηματικού και κοινωνικού τους ρόλου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη τους σε ατομικό επίπεδο, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην οποία θα μετέχουν.
Οι ενέργειες του προγράμματος εκπαίδευσης έρχονται να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι ενέργειες αυτές είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την εθνική προτεραιότητα για απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Βασικός στόχος, είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση γυναικών πανελλαδικά , ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τις καταστήσουν ικανές να αναλάβουν τους σύγχρονους απαιτητικούς ρόλους στην Αγορά Εργασίας της Νέας Οικονομίας.
H συμμετοχή της GUnet στο έργο ΓΕΝΕΣΙΣ αφορούσε στη δημιουργία μίας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την παροχή ενός ηλεκτρονικού μαθήματος με το συνδυασμό ήχου, διαφανειών, κειμένου, και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης.
Σχετικοί σύνδεσμοι: https://www.aueb.gr/genesis/ (ιστότοπος έργου) και http://mcold.gunet.gr/genesis (ιστότοπος μαθήματος).