Περίοδος: 12/2002 – 6/2003

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το έργο αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του δικτύου κορμού του Ακαδημαϊκού Δικτύου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η αναβάθμιση σε  γραμμές τεχνολογίας SDH ταχυτήτων 34-155 Mbps αποτελούσε προϋπόθεση για τη χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων στο Διαδίκτυο με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών πολυμέσων (τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-εργασία, κτλ.), στην υποστήριξη υπερ-υπολογιστικών κέντρων, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και εργαστηρίων, την περαιτέρω ανάπτυξη των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση του λογισμικού περιεχομένου στην Γ’ θμια. Παράλληλα, η αναβάθμιση παρείχε καλύτερη διασύνδεση με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου GEANT. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση και Επανασχεδιασμό των υπηρεσιών δικτύου κορμού :
  2. Αναβάθμιση των γραμμών του δικτύου κορμού.
  3. Τεχνική Διαχείριση σε πανελλήνια εμβέλεια, τον Συντονισμό των εμπλεκομένων μελών της GUnet και την Παρακολούθηση και Έλεγχο Ποιότητας ενός μεγάλου αριθμού ενεργειών και αλληλοεξαρτούμενων εργασιών του έργου.