Υπηρεσία RADIUS

Η GUNet παρέχει στα μέλη της ολοκληρωμένη υπηρεσία RADIUS για την εξυπηρέτηση Wi-Fi συνδέσεων, χρήση της υπηρεσίας Eduroam και πιστοποίηση τρίτων υπηρεσιών (VPΝ κτλ).

Βασικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:

  • Υπηρεσία SP για τη σύνδεση Wi-Fi χρηστών στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος
  • Υπηρεσία SP για την εξυπηρέτηση τρίτων υπηρεσιών (VPN, login σε δικτυακές συσκευές κτλ)
  • Υπηρεσία IdP για την πιστοποίηση των συνδέσεων μέσω των SP αλλά και συνδέσεων χρηστών του ιδρύματος σε Wi-Fi Eduroam hotspots άλλων ιδρυμάτων και φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο Eduroam
  • Διασύνδεση των logs της υπηρεσίας με την υπηρεσία uSIEM της GUNet για την επισκόπηση συνδέσεων των χρηστών
  • Διαλειτουργικότητα με την υπηρεσία uGuest της GUNet και επιπλέον δυνατότητες (ενεργοποίηση συγκεκριμένων VLANs και ACLs για την κατηγορία αυτή χρηστών).

Η GUNet προσφέρει:

  • Την εγκατάσταση, διαχείριση και παρακολούθηση της υπηρεσίας σε εικονική μηχανή της GUNet ή του ίδιου του ιδρύματος
  • Τη δημιουργία και διαχείριση CAT profile για τη σύνδεση χρηστών στην υπηρεσία Eduroam
  • Την επικοινωνία με την ΕΔΥΤΕ και Geant σε σχέση με τη συμμετοχή του ιδρύματος στην υπηρεσία Eduroam
  • Τη διασύνδεση της υπηρεσίας με τις υπηρεσίες IDM και uSIEM.

Για επικοινωνία για θέματα της υπηρεσίας μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση email radius@gunet.gr

Παράδειγμα RADIUS dashboard στην υπηρεσία uSIEM: