Υπηρεσία uSIEM

Η GUNet προσφέρει στα μέλη της την υπηρεσία uSIEM για την επισκόπηση και ανάλυση logs και στατιστικών των κύριων υπηρεσιών που παρέχει η GUNet. Η υπηρεσία είναι βασισμένη στο stack Grafana/Loki ενώ η πρόσβαση των διαχειριστών σε αυτή είναι μέσω web και προσωποποιημένη μέσω κεντρικής πιστοποίησης SSO. Η διαχείριση των dashboards των υπηρεσιών γίνεται από την ίδια τη GUNet.

Οι υπηρεσίες οι οποίες διαλειτουργούν με το uSIEM είναι:

Για επικοινωνία σχετικά με την υπηρεσία τα μέλη της GUNet μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση email identity@gunet.gr

Ακολουθεί γκαλερί με τα βασικά dashboards που παρέχονται από την υπηρεσία:

[Not a valid template]