Περίοδος: 04/2007 –  4/2008

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet σχεδίασε και υλοποίησε για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) την  υπηρεσία «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» (iptv).Το ΕΔΕΤ παρέχει στους φορείς του (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.) και τους χρήστες τους την υπηρεσία αυτή. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναμεταδίδει ψηφιακά κανάλια, επίγεια (DVB-T) και Διαδικτύου. Σχετικός σύνδεσμος: http://iptv.grnet.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) παρέχει στους φορείς του (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.) και τους χρήστες τους την υπηρεσία «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα». Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναμεταδίδει ψηφιακά κανάλια, επίγεια (DVB-T) και Διαδικτύου.Οι επιμέρους υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

Αναμετάδοση εικονορών MPEG-2 πάνω από multicast. Απευθύνεται σε τελικούς χρήστες φορέων του Ε.Δ.Ε.Τ οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα multicast στη διασύνδεση τους με το ΕΔΕΤ και στο εσωτερικό τους δίκτυο. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να προωθήσει στους φορείς του Ε.Δ.Ε.Τ, και γενικότερα στους πάροχους του Διαδικτύου, τη χρήση της τεχνολογίας multicast.

Αναμετάδοση εικονορών MPEG-4 ως unicast. Απευθύνεται σε τελικούς χρήστες φορέων του Ε.Δ.Ε.Τ οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εκπομπές και εκτός του χώρου εργασίας τους. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να προωθήσει στους φορείς του Ε.Δ.Ε.Τ, μηχανισμούς ελεγχόμενης πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες.