Δελτίο τύπου για το έργο Smart Patiens, Ιούνιος 2018

Press release No2, Ιούνιος 2018

Έξυπνοι ασθενείς

Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Link: https://smart-patients.eu

Για να γίνει κάποιος έξυπνος ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί. Η αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία βασίζεται το έργο είναι η ενδυνάμωση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει πτυχές όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Οι έξυπνοι ασθενείς κατανοούν τη δική τους συμβολή στην ανάκαμψη ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά προς τα επιτεύγματα της ιατρικής. Θέλουν επίσης να ζήσουν μια ζωή που αποτρέπει να γίνουν ένας ασθενής. Κατανοούν ότι η υγεία δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ιατρική παρέμβαση, αλλά εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής, καθώς και από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Δελτίο τύπου για το έργο Smart Patients, Ιούνιος 2017

Press release No1 – Ιούνιος 2017

Έξυπνοι ασθενείς

Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Link: https://smart-patients.eu

Ένα σημαντικό θέμα που συμπεριλαμβάνεται και στη «Στρατηγική για την υγεία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «η ενδυνάμωση των πολιτών – η τοποθέτηση, δηλαδή, των ασθενών στην καρδιά του συστήματος και η ενθάρρυνσή τους ώστε να εμπλακούν ενεργά στη διαχείριση των αναγκών της υγείας τους». H προληπτική φροντίδα δεν πρέπει να μένει μόνο στο επίπεδο γιατρού και νοσοκομείου αλλά οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτελούν «έξυπνους ασθενείς». Ως «έξυπνο ασθενή» θεωρούμε κάποιον που έχει ενεργό ρόλο στην υγεία του, μία θεώρηση που είναι σύμφωνη με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) από το 1948: «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».