FENICE | Δελτίο Τύπου 2 | Απρίλιος 2023

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 5 ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Βάρνας στη Βουλγαρία (Varna University of Management, Bulgaria) μεταξύ 24 και 28 Απριλίου 2023. 15 φοιτητές και 7 καθηγητές από 5 χώρες – Βουλγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σερβία και Ρουμανία – συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Η εστίαση αυτής της διεπιστημονικής κατάρτισης ήταν στις ιδιαιτερότητες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα δημιουργικό επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι θεματικές παρουσιάσεις εισήγαγαν τις βασικές έννοιες για τις τέχνες και τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία συνεργασιών/συμπράξεων, τη διαχείριση ομάδων και τις αλλαγές. Οι πρακτικές δραστηριότητες περιλάμβαναν ασκήσεις με στόχο την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και των κινήτρων, τη συζήτηση περιπτωσιολογικών μελετών και την επίλυση προβλημάτων από μία πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Οι επισκέψεις σε τοπικά πολιτιστικά ιδρύματα προκάλεσαν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες για μια λειτουργική επιχείρηση.

Η κατάρτιση αυτή έκανε πράξη και επαλήθευσε την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «FENICE: Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης», το οποίο υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+. Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν 4 μαθήματα για εκπαιδεύσεις διάρκειας 30 και 15 ωρών που αποτελούνται από αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών και Επιχειρηματικών σπουδών καθώς και στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των μαθητών και των επαγγελματιών αντίστοιχα. Τα θέματα και τα περιεχόμενα αναπτύχθηκαν από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων και ερευνητών, καλύπτοντας τις διαφορετικές προοπτικές και τις πολύπλευρες πτυχές των Πολιτιστικών και Δημιουργικών βιομηχανιών. Τα αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς – ιδίως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης – να τα εφαρμόσουν στην πρακτική τους.

Επιπλέον, το έργο FENICE προσφέρει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων για την προώθηση της δημιουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω φυτωρίων, νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Το μοντέλο περιγράφει εφικτές εναλλακτικές συνεργασίες/συμπράξεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα προϊόντα του μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του έργου στη διεύθυνση fenice-project.eu και training.fenice-project.eu.

CRISISS Δελτίου Τύπου 2, Δεκέμβριος 2022

Το ευρωπαϊκό έργο CRISISS – Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων και Επικύρωση ικανοτήτων για Εθελοντές σε Διεθνική Κρίση ολοκληρώνεται στο τέλος του Δεκεμβρίου 2022. Το έργο ανέπτυξε ένα σύνολο εργαλείων που απευθύνονται σε εθελόντριες και εθελοντές καθώς και σε οργανισμούς που τις/τους απασχολούν.

Το κύριο εργαλείο που παρέχεται είναι το εργαλείο αυτοαξιολόγησης (CRISISS Soft-Skills Self-Assessment Tool) των ήπιων, μη τεχνικών, κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτούν ή ενισχύουν οι εθελοντές κατά την συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα. Είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο εδώ.

To εν λόγω εργαλείο παρέχει στις εθελόντριες και τους εθελοντές τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και καταγράφουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες τους ως μέρος της προσωπικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον της αναγνώρισης των δεξιοτήτων, τo Εργαλείο παρέχει, δωρεάν, σε έναν/μία εθελοντή/εθελόντρια ένα πιστοποιητικό το οποίο αποτελεί ένα είδος «αυτό-αξιολόγησης» των ήπιων δεξιοτήτων του/της και το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στα έγγραφα της αίτησης κάλυψης μιας θέσης εργασίας.

To δεύτερο εργαλείο είναι το εργαλείο αυτοπροώθησης για εθελοντική συμμετοχή που έχει σκοπό να δώσει στους εθελοντές μια πληθώρα ιδεών για το πώς να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε κρίσεις και να παράσχει πρόσβαση μέσω ψηφιακών πηγών σε άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη σε όλη την Ευρώπη. Είναι διαθέσιμο εδώ.

Επιπλέον, των δύο εργαλείων, έχει αναπτυχθεί μία πολυμεσική βιβλιοθήκη όπου εξηγούνται οι κύριες ήπιες κοινωνικές δεξιότητες. Οι επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες τόσο σε ηχητική μορφή όσο και σε μορφή κειμένου. Οι τελευταίες, συμπεριλαμβάνονται ως σύνδεσμοι στα αποτελέσματα που εξάγει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης.

Τέλος, έχουν αναπτυχθεί δύο εφαρμογές. Η πρώτη είναι μία Mobile App και η δεύτερη μία εφαρμογή Alexa η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από συσκευές που υποστηρίζουν το Alexa.

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα https://tools.crisiss.eu για να επισκεφτείτε τα εργαλεία, την πολυμεσική βιβλιοθήκη και κατεβάσετε τις εφαρμογές.

Μάθετε περισσότερα παρακολουθώντας το βίντεο της σχετικής εκδήλωσης στο σύνδεσμο εδώ.

Website: www.crisiss.eu, https://tools.crisiss.eu

FENICE | Δελτίο Τύπου 1 | Μάιος 2021

Ακαδημαϊκή Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  (ΠΔΒ)

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (Π&Δ) αναγνωρίζονται στην Ευρώπη για την ταχεία απορρόφηση νέων γνώσεων, καινοτόμων διαδικασιών, μοντέλων και τεχνολογιών. Αποτελούν σημαντική ενίσχυση των καινοτομιών σε πολλούς άλλους τομείς. Οι ΠΔΒ χρειάζονται πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τομέων έρευνας και μελετών κατά τρόπο ώστε η εκπαίδευση όχι μόνο να ενθαρρύνει μια νέα νοοτροπία προσανατολισμένη προς την αξιοποίηση της δημιουργικής οικονομίας, αλλά και να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση των ΠΔΒ ως “φάρους” μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς βασισμένης στη γνώση. Ωστόσο, οι ΠΔΒ καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, ευημερούν από τους τοπικούς πόρους και δίνουν αξία στις κοινότητες δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι ΠΔΒ συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επηρεαζόμενων τομέων από την πανδημία και η ανάκαμψη και η βιωσιμότητά τους χρειάζονται τις συντονισμένες ενέργειες όλων των ενδιαφερομένων.

Για να αξιολογηθούν οι θετικές επιπτώσεις των ΠΔΒ στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και να προσδιοριστούν οι αναπτυξιακές προοπτικές, πέντε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα εγκαινίασαν το Πρόγραμμα Erasmus+ με την ονομασία FENICE: Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της διεπιστημονικής εκπαίδευσης. Είμαστε τοτο Varna University of Management (Βουλγαρία), το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet (Ελλάδα), το Universitatea Nationala De Arte (Ρουμανία), το Universidade Portucalense (Πορτογαλία) και το Univerzitet Novom Sadu (Δημοκρατία της Σερβίας).

Το έργο FENICE επιδιώκει να ενισχύσει την ποιότητα και τη συνάφεια της επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τις ΠΔΒ εστιάζοντας στις μη τεχνολογικές καινοτομίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο της δημιουργικής οικονομίας στις χώρες και τις περιφέρειές μας. Θα το επιτύχουμε μέσω

–  ανταλλαγή έρευνας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης και της επιχειρηματικότητας για τις ΠΔΒ με σκοπό την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες δεξιοτήτων της δημιουργικής οικονομίας, στην καινοτομία και στην αξία της βιωσιμότητας,

– τη συνδυασμένη γονιμοποίηση μεταξύ επιχειρήσεων/οικονομικών, τεχνών, πολιτιστικής κληρονομιάς, ΤΠΕ και μελετών στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών σε αυτή τη βάση·

– ανάπτυξη εταιρικής σχέσης ακαδημαϊκής-επιχειρηματικής δραστηριότητας για την προώθηση της επώασης, της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ΠΔΒ στις τοπικές κοινότητες.

Το FENICE λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2022.

Ακολουθήστε την εργασία μας στην ιστοσελίδα μας www.fenice-project.eu και μέσω facebook https://www.facebook.com/ProjectFENICE

Κατεβάστε το Δελτίου Τύπου από εδώ.

The European Heart Project

Από την 1/9/2020 η ΔΔΕ Ανατ. Αττικής μαζί με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο με τίτλο: “EU HEART: The European Heart Project – Strengthening democratic values on the basis of basic human needs”. Το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στην κατηγορία για τις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Ανάπτυξη Καινοτομίας στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ2), με τη συμμετοχή και από άλλες χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία και η Σουηδία.

Σύντομη Περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αναπτύξουν μια προσωπική και συναισθηματική σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες ώστε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα φαινόμενα της οικονομικής κρίσης και της αύξησης των δεξιών λαϊκιστικών τάσεων στα κράτη μέλη της Ένωσης, απειλούν όλο και περισσότερο την εμπέδωση των κοινών αξιών της ΕΕ, την αρχή της ενότητας και της διαφορετικότητας, καθώς και την κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της. Μελέτες δείχνουν ότι οι ακροδεξιές εξτρεμιστικές συμπεριφορές δεν εμφανίζονται μόνο σε κοινωνικές ομάδες με ελλιπή εκπαίδευση, αλλά επηρεάζουν το σύνολό της κοινωνία.

Το έργο EU Heart εστιάζει σε βασικές ανάγκες θέτοντας ως σημείο έναρξης το επίπεδο της ισότητας όλων των ανθρώπων. Το έργο μέσα από τη συμμετοχή σε αυτό των μαθητών, των δασκάλων και των καθηγητών θα καλλιεργήσει θα αναπτύξει μια ενσυναισθητική προσέγγιση στους εμπλεκόμενους, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους άλλους και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μια κρίσιμη απόσταση από τη συναισθηματική τύπου ρητορική. Οι αξίες και τα επιτεύγματα της δημοκρατίας μας γίνονται αντιληπτά υπό το νέο φως και κατανοούνται όχι μόνο με το νου αλλά και με την καρδιά. Η εμπλοκή και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από τις δομές της εκπαίδευσης εδραιώνεται από τον ενθουσιασμό για τις κοινές αξίες, η σημασία των οποίων γίνεται προσωπική μέριμνα.

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό, όπου μαθητές και δάσκαλοι μαθαίνουν ποιες εσωτερικές-προσωπικές διαδικασίες οδηγούν σε στρατηγικές δράσης και πώς μπορούν να σχεδιαστούν σε ένα ευεργετικό, μέλλον προσανατολισμένο στη δημόσια ευημερία.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο έργο ή θα αξιοποιήσουν το υλικό αυτό στο μέλλον εκπαιδεύονται σε βασικούς άξονες, όπως:

 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, συμμετοχή σε διάλογο με άλλους στο επίπεδο των βασικών αναγκών.
 • Αυτο-ενσυναίσθηση και ρύθμιση συναισθημάτων.
 • Να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στις προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές στρατηγικές.
 • Να αναπτύσσουν προσαρμοστικές και λειτουργικές στρατηγικές.
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα στη χρήση των μέσων ενημέρωσης.
 • Συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Στα οφέλη που αναμείνουμε συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Ενσωμάτωση μέσω της ενίσχυσης των κοινών αξίων και την αίσθηση του ανήκειν των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 • Μείωση της ετοιμότητας για χρήση βίας μέσω του προβληματισμού σχετικά με τις ανάγκες και τις στρατηγικές κάποιου.
 • Μείωση της ευαισθησίας των νέων σε χειραγώγηση, προπαγάνδα και ψεύτικες ειδήσεις.
 • Ενεργοποίηση των νέων στην ενεργό δημοκρατική συμμετοχή.
 • Περισσότεροι νέοι να κατανοούν «από την καρδιά» το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις κοινές αξίες της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, το έργο πρόκειται να αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις – άξονες:

 1. Υλικό εργασίας (IO1): «Ανθρώπινες ανάγκες,  προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές στρατηγικές για την εκπλήρωσή τους».
  Με βάση τις πέντε ανάγκες του William Glasser και τα στοιχεία της μη βίας επικοινωνίας του Marshall Rosenberg, θα αναπτυχθεί μια βιωματική ιδέα για να εξερευνήσει τις ανάγκες του εαυτού μας, αλλά και τις ανάγκες των άλλων. Οι μαθητές θα μάθουν να διακρίνουν μεταξύ προσαρμοστικών και μη προσαρμοστικών στρατηγικών για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.
 2. Ταινίες μικρού μήκους (IO2).
  Οι ταινίες μικρού μήκους, θα παραχθούν από μαθητές και αφορούν σημαντικά ιστορικά επεισόδια στο δρόμο προς τη δημοκρατία, επιτρέποντας τους να μπουν στις προοπτικές διαφορετικών ανθρώπων και να δουν με συμπάθεια τα κίνητρα, τις ανάγκες και τις επιλογές τους.
 3. Επιτραπέζιο παιχνίδι «Ενεργός πολίτης».
  Με αυτό το συνεργατικό παιχνίδι εμπλουτισμένο με διαδραστικά διαδικτυακά στοιχεία, οι μαθητές θα αντικατοπτρίζουν τις δικές τους βασικές ανάγκες και θα κατανοούν τα κίνητρα / βασικές ανάγκες των άλλων. Με βιωματικό τρόπο αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις ικανότητες τους για ανεκτική και ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και ενεργή συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες.
 4. Οδηγός (IO4) για την χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο.
  Τέσσερις διαδικτυακές ενότητες για εκπαιδευτικούς, προγραμματισμένες σε εικονικό μαθησιακό περιβάλλον, περιγράφουν τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού με ζωντανό και πρακτικό τρόπο, για να δείξουν πιθανές εφαρμογές στην τάξη, και παρουσιάζουν τις περαιτέρω δυνατότητες ζωντανής δημοκρατίας μέσα στη σχολική κουλτούρα.
 5. Διαδικτυακή πλατφόρμα και κινητή εφαρμογή.
  Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί ως εικονικό περιβάλλον μάθησης. Οι χρήστες θα μπορούν να βρουν τους εκπαιδευτικούς πόρους και τις ηλεκτρονικές ενότητες, να συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες και να επικοινωνούν με άλλους χρήστες.

Το υλικό μπορεί θα να χρησιμοποιηθεί από τα σχολεία σε εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες, η ηθική, τα θρησκευτικά, η ψυχολογία και η φιλοσοφία. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διεπιστημονικά προγράμματα και εργαστήρια για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων κ.α.

CRISISS, Δελτίο Τύπου, Απρίλιος 2021

CRISSIS – Soft Skills Assessment and Competence Validation for Volunteers in Transnational

Crisis

Ευκαιρίες από την πανδημία

CRISISS – το έργο καταγράφει και αξιολογεί κοινωνικές ικανότητες σε εθελοντές

Στην πανδημία Covid 19, άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν εθελοντικά, σε μεγάλη κλίμακα, τη βοήθεια τους σε γείτονες και σε άτομα που έχουν ανάγκη. Ο εθελοντισμός και η ανάληψη ευθύνης στην κοινωνία των πολιτών γνώρισαν μια απολύτως νέα αποδοχή. Το Ευρωπαϊκό έργο CRISISS στοχεύει στην καταγραφή και την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από εθελοντές για να τις καταστήσουν ορατές και χρησιμοποιήσιμες ως ειδικές ικανότητες.

Οι άνθρωποι αφοσιώνονται στην ευημερία των γειτόνων τους, παρέχουν υπηρεσίες αγορών για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους ή αναλαμβάνουν κάποιες καθημερινές δραστηριότητες για αυτούς. Ειδικά στην αρχή της πανδημίας, ανέλαβαν καθήκοντα που δεν είχαν καμία σχέση με το πραγματικό τους επάγγελμα ή την κατάρτιση, π.χ. στον τομέα της φροντίδας και της γεωργίας.

Όσο διαφορετικό και αν είναι το επαγγελματικό υπόβαθρο των εθελοντών, έχουν ένα κοινό στοιχείο: Ο εθελοντισμός σε περιόδους πανδημίας αποδεικνύεται να είναι μία ευκαιρία για την αντιμετώπιση της μειωμένης απασχόλησης και της απώλειας εισοδήματος, μία ευκαιρία να είναι κάποιος κοινωνικά δραστήριος και να αισθάνεται μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Οι εθελοντές αποκτούν «κοινωνικές» δεξιότητες, τις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», όπως ομαδικό πνεύμα, δεξιότητες επικοινωνίας, διαπολιτισμική ικανότητα, διαχείριση στρες, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Ο εθελοντισμός αποδεικνύεται ότι είναι ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον.

«Στην πραγματικότητα, ο εθελοντισμός είναι μια μεγάλη ευκαιρία για απόκτηση «κοινωνικών» δεξιοτήτων για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε ως πρόσθετο προσόν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον», αναφέρει ο Δρ. Παντελής Μπαλαούρας από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), ο οποίος είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού προγράμματος CRISISS στην Ελλάδα. Το Έργο «CRISISS – Αξιολόγηση ήπιων, μη τεχνικών, δεξιοτήτων (soft skills) και επικύρωση ικανοτήτων για εθελοντές σε διακρατική κρίση» θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα έως το φθινόπωρο του 2024 για να βοηθήσει τους εθελοντές να κατανοήσουν τις «ήπιες, μη τεχνικές» δεξιότητές τους που αποκτήθηκαν μέσα στην πανδημία.

Ήπιες δεξιότητες ως πρόσθετο επαγγελματικό προσόν

Αλλά πώς μπορούν οι εθελοντές να αναγνωρίσουν αυτές τις νέες δεξιότητες; Πώς μπορούν οι εργοδότες να ενημερωθούν για αυτές τις δεξιότητες ως προστιθέμενη αξία για ομαδική εργασία, καταστάσεις άγχους ή διαπολιτισμικές εργασίες; Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι νέες προσωπικές ικανότητες. Επειδή είναι οι «ήπιες δεξιότητες» που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επαγγελματική ζωή.

Ως εκ τούτου, ο πρωταρχικός στόχος του έργου CRISISS είναι να παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές, να βοηθήσουν τους εθελοντές να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις ήπιες δεξιότητές τους που πρόσφατα απέκτησαν.

Για το σκοπό αυτό, το CRISISS αναπτύσσει εργαλεία για την αναγνώριση και την επικύρωση των ήπιων δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση πανδημιών. Αυτές οι ικανότητες πρέπει να τεκμηριώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε, για παράδειγμα, να είναι κατανοητές και ευαπόδεικτες για τους εργοδότες. «Η κοινωνική δέσμευση στην πανδημία θα πρέπει επομένως να προσφέρει προστιθέμενη αξία για τους εθελοντές στην αγορά εργασίας», αναφέρει ο κ. Μπαλαούρας, ο οποίος συνεργάζεται με συναδέλφους από 7 Ευρωπαϊκά ιδρύματα για την ανάπτυξη ενός προγράμματος συλλογής και τεκμηρίωσης για εθελοντές. Συμμετέχουν, εθελοντικοί οργανισμοί, ιδρύματα ΑΜΕΑ, οργανισμοί νεολαίας και οικογενειακής συμβουλευτικής, κοινωνικοί εταίροι, ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα κοινωνικής έρευνας και εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων.

“Με αυτό, θέλουμε να προσφέρουμε σε οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές στην καθημερινή τους εργασία, μια ευκαιρία να προσφέρουν στα άτομα που έχουν ‘δεσμευθεί’ μία προστιθέμενη αξία από αυτή την κοινωνική τους δέσμευση”, αναφέρει ο κ. Μπαλαούρας. Οι εθελοντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία επικύρωσης για να οπτικοποιήσουν, να τεκμηριώσουν και να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές ικανότητες στον τομέα του εθελοντισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προκειμένου να βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας p.balaouras [at] gunet.gr

Δελτίο τύπου για το έργο Smart Patiens, Ιούνιος 2018

Press release No2, Ιούνιος 2018

Έξυπνοι ασθενείς

Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Link: https://smart-patients.eu

Για να γίνει κάποιος έξυπνος ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί. Η αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία βασίζεται το έργο είναι η ενδυνάμωση. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει πτυχές όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Οι έξυπνοι ασθενείς κατανοούν τη δική τους συμβολή στην ανάκαμψη ως απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά προς τα επιτεύγματα της ιατρικής. Θέλουν επίσης να ζήσουν μια ζωή που αποτρέπει να γίνουν ένας ασθενής. Κατανοούν ότι η υγεία δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ιατρική παρέμβαση, αλλά εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής, καθώς και από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Δελτίο τύπου για το έργο Smart Patients, Ιούνιος 2017

Press release No1 – Ιούνιος 2017

Έξυπνοι ασθενείς

Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους

Link: https://smart-patients.eu

Ένα σημαντικό θέμα που συμπεριλαμβάνεται και στη «Στρατηγική για την υγεία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «η ενδυνάμωση των πολιτών – η τοποθέτηση, δηλαδή, των ασθενών στην καρδιά του συστήματος και η ενθάρρυνσή τους ώστε να εμπλακούν ενεργά στη διαχείριση των αναγκών της υγείας τους». H προληπτική φροντίδα δεν πρέπει να μένει μόνο στο επίπεδο γιατρού και νοσοκομείου αλλά οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτελούν «έξυπνους ασθενείς». Ως «έξυπνο ασθενή» θεωρούμε κάποιον που έχει ενεργό ρόλο στην υγεία του, μία θεώρηση που είναι σύμφωνη με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) από το 1948: «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».