10 Ιουνίου 2022

Η πορεία του Έργου
Η υλοποίηση του έργου CENTAUR προχωράει ομαλά και σε πλήρη ευθυγράμμιση με
τα πρότυπα ποιότητας που είχαν τεθεί κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Έχοντας
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο παραδοτέο, το οποίο είναι ο προσδιορισμός των αναγκών, οι
απαιτήσεις των χρηστών και το πλαίσιο ανάπτυξης ασκήσεων, όλοι οι εταίροι έχουν επικεντρωθεί
στην ανάπτυξη των υπόλοιπων παραδοτέων του έργου.

Για περισσότερα κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 17 Μαρτίου, 2023