“Η εκπαίδευση αποτρέπει τη ριζoσπαστικοποίηση”. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό στην εποχή μας;
Η ελευθερία που μας προσέφερε η δημοκρατία μας φέρνει επίσης αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.
Η δημοκρατική συμπεριφορά πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στα τρέχοντα προβλήματα και πρέπει να αναπτύξουμε δεξιότητες για την αντιμετώπιση θεμάτων του παρόντος και του μέλλoντος:
• να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του και τους άλλους
• να προσεγγίσουμε με ενσυναίσθηση τον εαυτό μας και τους άλλους
• να είναι σε θέση να ενημερώνει ενεργά τον εαυτό του και να διαμορφώνει τη γνώμη του, και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.
Με τη βοήθεια μιας συναισθηματικής ενσυναισθητικής προσέγγισης, η οποία υποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια ενσυναισθητική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν μια κρίσιμη απόσταση από τη συναισθηματική ρητορική.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 1 εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 22 Σεπτεμβρίου, 2023