Στο έργο EU Heart (έναρξη 09/2020), οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια σχέση ενσυναίσθησης με τον εαυτό τους και τους άλλους χρησιμοποιώντας μια συναισθηματική ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία υποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, ενώ αποκτούν μια κρίσιμη απόσταση από τη συναισθηματική ρητορική.

Το καλοκαίρι του 2022, ολοκληρώθηκαν τα επόμενα προϊόντα: Οι τελικές εκδόσεις όλων των διαδραστικών παρουσιάσεων (που σχετίζονται με τις βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον William Glasser, τις στρατηγικές για την κάλυψη βασικών αναγκών και τα ιστορικά επεισόδια που απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 13 έως 16 ετών) είναι διαθέσιμα για λήψη στην ιστοσελίδα του έργου μας. Αυτό το διδακτικό υλικό εξοικειώνει τους νέους με τις Πέντε Βασικές Ανάγκες σύμφωνα με τον William Glasser και τους δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τον πολιτισμό τους, έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες. Οι διαφορετικοί τύποι υλικών καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση του θέματος μέσω διαφορετικών ψηφιακών και αναλογικών προσεγγίσεων με παρακινητικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 4, εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 25 Σεπτεμβρίου, 2023