Στο έργο European Heart (Έναρξη: 09/2020), οι μαθητές μαθαίνουν μέσω μιας συναισθηματικής-ενσυναισθητικής προσέγγιση που βασίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες να αναπτύξουν μια ενσυναισθητική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, κερδίζοντας παράλληλα μια κριτική απόσταση από τη συναισθηματοποιητική ρητορική.

Την άνοιξη του 2023, ολοκληρώθηκαν τα νέα μας προϊόντα: Ο Οδηγός για Εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ενότητα για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους ανάγκες στην επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός παρέχει μια περιγραφή όλων των υλικών του European Heart και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη, μια ενότητα για τις δημοκρατικές αξίες στη σχολική κουλτούρα και
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο για τις πολλές χρήσεις των προϊόντων του European Heart στα σχολεία.

Ο Οδηγός των Εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμος για λήψη στον δικτυακό τόπο του έργου. Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης (https://training.european-heart.eu/) συλλέγει όλα τα αποτελέσματά μας σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και εκπρόσωποι εξωσχολικών φορέων νεολαίας, θα βρουν σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον ποικίλο υλικό γύρω από τα θέματα των βασικών αναγκών, της ενσυναίσθησης και της δημοκρατίας. Περιλαμβάνονται όλα τα
φυλλάδια και τα τετράδια εργασίας, το ομαδικό παιχνίδι “Ενεργός Πολίτης”, διαδραστικές παρουσιάσεις PowerPoint και μια παρουσίαση για την εργασία στην τάξη, καθώς και διασκεδαστικές ευκαιρίες ενίσχυσης της μάθησης με τη μορφή κουίζ. Τώρα αξιολογούμε τόσο τον Οδηγό για Εκπαιδευτικούς όσο και την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης.

Δείτε περισσότερα στο Δελτίο Ενημέρωσης 5, εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 25 Σεπτεμβρίου, 2023