Υποδεχόμαστε το 2022 με ενθουσιασμό για την ανάδειξη του Νόβι Σαντ (Novi Sad) ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ECoC). Η πόλη υπόσχεται πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που θα υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτιστικού της τομέα με επίκεντρο την ενίσχυση των πολιτιστικών θεσμών, τη συμμετοχή και την ανανέωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην πραγματικότητα, το Novi Sad είναι άλλος ένας εκπρόσωπος της σύμπραξης του έργου FENICE που κατέχει αυτόν τον Ευρωπαϊκό τίτλο για την αναγνώριση του πλούτου και της πολυμορφίας των πολιτισμών. Το 2019 η Φιλιππούπολη – Plovdiv (Βουλγαρία) έλαβε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ), ενώ η σκυτάλη για το 2023 θα δοθεί στην Τιμισοάρα (Ρουμανία) και την Ελευσίνα (Ελλάδα). Μια άλλη χώρα εταίρος, η Πορτογαλία μόλις υπέβαλε προσφορά για τον τίτλο της ΠΠΕ το 2027.

Δείτε περισσότερα εδώ ή εδώ (pdf).

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 24 Φεβρουαρίου, 2022