Περίοδος: 9/2014 – 8/2016

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+

  • Αντικείμενο: Aφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση των αναγκών των ατόμων της τρίτης ηλικίας όσο αφορά την σεξουαλικότητα και συντροφικότητα.
  • Ο ρόλος της GUnet: Θα παρέχει την υπηρεσία φιλοξενίας του online υλικού βασισμένη στο Open eClass και τηλεσυνεργασίας στη αντίστοιχη πλατφόρμα
  • URL: www.intimage.eu & http://etraining.intimage.gunet.gr