Περίοδος: 12/2007 – 12/2009

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σε μία εποχή που τα μαθηματικά και η επιστήμη αποτελούσαν τα ουσιαστικά εργαλεία γνώσης για τις βάσεις και τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης, διεθνείς μελέτες σπουδαστών στην Ευρώπη (π.χ. TIMSS, PISA) δείχνουν την έλλειψη μαθηματικής και επιστημονικής ικανότητας για ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των σπουδαστών. Αναγνωρίζοντας το πρωταρχικό ρόλο των γονέων στη μάθηση των παιδιών, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να βελτιώσει τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα στα μαθηματικά και την επιστήμη με την καλλιέργεια των εγχώριων πολιτισμών ως αφετηρία για την εκμάθηση των νέων. Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας κατάρτισης στους γονείς, στην Ευρώπη, ο εξοπλισμός με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, και πόρους ώστε να παρέχει τις επαγγελματικές οδηγίες στους γονείς των παιδιών του δημοτικού σχολείου και Γυμνασίων (ηλικίες 6-15) στο πώς στην να στηρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους στα μαθηματικά και την επιστήμη. Το έργο SMASH είναι σε εξέλιξη. To GUnet είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της βάσης γνώσεως και υπηρεσιών η-μάθησης του SMASH. Το GUnet έχει ήδη αναπτύξει τη ιστοσελίδα του έργου και το πρώτο τμήμα της βάσης γνώσεως.

Αυτή είναι διαθέσιμη στο URL: https://www.projectsmash.net