Αντικείμενο: To έργο Money & Life Skills – Financial Capability Made  Easy στοχεύει στην βελτίωση των δεξιοτήτων για την διαχείριση χρημάτων και ζωής και απευθύνεται σε νέους που είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν –την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών (Οδηγίες), –την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, –την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπαίδευση καθώς και εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ο ρόλος της GUnet: Yπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο Open eClass, υπηρεσία τηλεσυνεργασίας, ανάπτυξη mobile εφαρμογής.

Έναρξη: 30/12/2018, Διάρκεια 2 έτη

Προϋπολογισμός GUnet:  43.290  €

Χρηματοδότηση: Erasmus+