Ποιο είναι το υπόβαθρο του έργου μας;

Ο αυξανόμενος αριθμός χαμηλού εισοδήματος και άνεργων νέων ενηλίκων (18-35) αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ομάδα αποτελεί έως και το 40% του συνόλου των νέων ενηλίκων στην Ευρώπη. Ο ΟΟΣΑ δηλώνει ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλού εισοδήματος και η ανεργία αφήνουν μια «τραύμα στο εισόδημα», που σημαίνει ότι τα άτομα που είναι άνεργοι όταν πρέπει να βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους μπορεί να υποφέρουν από χαμηλότερους από το μέσο όρο μισθούς για δεκαετίες μετά. Η ανεργία των νέων και το χαμηλό εισόδημα προκαλούν περαιτέρω ζημίες υπονομεύοντας τις αποταμιεύσεις συντάξεων, θέτοντας εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη σε κίνδυνο να έχουν ανεπαρκές εισόδημα όταν είναι μεγαλύτεροι.

Δείτε το Τεύχος 1 εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 4 Οκτωβρίου, 2021