Στο πλαίσιο του έργου  Money & Life SkillsFinancial Capability Made Easy θέλουμε να αναπτύξουμε ελεύθερα προσβάσιμο υλικό ηλεκτρονικής μάθησης (με βάση τις ΤΠΕ και παιδαγωγική προσέγγιση με επίκεντρο τους μαθητές) που θα βοηθήσει στον εφοδιασμό των νέων ενηλίκων (άνεργοι, απασχολούνται με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) με δεξιότητες διαχείρισης του (ελάχιστου) εισοδήματός τους με τρόπο που θα διατηρήσει την ποιότητα ζωής τους και τις οικονομικές τους ικανότητες σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα;

Στο πρώτο έτος υλοποίησης έχουν αναπτυχθεί:

  • Οι εκπαιδευτικές ενότητες M&LS σε πρωτόλεια μορφή

Έχουμε σχεδιάσει περισσότερες από 20 ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες εστιάζουν στο να επιτρέψουν σε νέους άνεργους ή με χαμηλό εισόδημα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ως προς την αριθμητική, ψηφιακή και χρηματοοικονομική παιδεία. Το έργο θα βελτιώσει επίσης τη γλώσσα και τις ικανότητες των πολιτών των χρηστών.

Δείτε το Τεύχος 2 εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 4 Οκτωβρίου, 2021