Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο SKIVRE Skills Development for the Valorisation of European Religious Heritage (Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής θρησκευτικής κληρονομιάς) στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Στελέχη του συμμετείχαν και στη πρώτη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Μονή Bronnbach στη Γερμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 7 Μαρτίου, 2021