Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε είναι διαθέσιμο διαδικτυακά. Ανάγκη που καλύπτει το έργο Η μοναστική κληρονομιά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς που μοιράζονται όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη κυρίως οι αγροτικές περιοχές τους. Για τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς απαιτούνται πόροι. Η παραγωγή μοναστικών προϊόντων αποτελεί μια τεράστια οικονομική ευκαιρία για πολλά μοναστήρια προκειμένου να επιτύχουν έσοδα τα οποία  συνεισφέρουν στις προσπάθειες διατήρησης τους και  δημιουργoύν ευκαιρίες απασχόλησης για τους τοπικούς φορείς, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές. Το έργο SKIVRE καλύπτει ένα κενό κατάρτισης για τα ευρωπαϊκά μοναστήρια που εργάζονται σκληρά για τη διατήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεών τους παρέχοντας, μεταξύ άλλων, ένα  πολύγλωσσο Πρόγραμμα Κατάρτισης που στοχεύει στην  ενδυνάμωση του επαγγελματισμού της παραγωγής και εμπορίας μοναστικών προϊόντων.
Όλες οι δραστηριότητες του έργου SKIVRE στοχεύουν στην απόκτηση ή ενδυνάμωση σχετικών δεξιοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων με σκοπό τη συντήρηση των χώρων θρησκευτικής κληρονομιάς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 7 Μαρτίου, 2021