Περίοδος: 1/2013 – 3/2015

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

O Κοινωνικός Αλφαβητισμός αφορά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, γνώσεων και θετικών ανθρώπινων αξιών που προκαλούν την επιθυμία και την ικανότητα στον άνθρωπο να δρα θετικά και υπεύθυνα σε μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά στις μέρες μας ο όρος αφορά στην απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση που συνδέονται με την προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς και την ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ορθή συμπεριφορά και γλώσσα​, δηλαδή, με τη χρήση κυρίαρχου λόγου, οι κοινωνικά-εγγράμματοι πολίτες καταφέρνουν να  ανοίγουν δρόμους προς τα κοινωνικά αγαθά και τις εξουσίες της κοινωνίας.

Η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει επικεντρωθεί στη διδασκαλία των πολιτών προκειμένου να βελτιώσουν τις «κοινωνικές δεξιότητές» τους, τις «δεξιότητες επικοινωνίας», ή τις «δεξιότητες οργάνωσης». Όμως, στην ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία του σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε από αυτό το αυστηρό ορισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων σε μια ευρύτερη κατανόηση του Κοινωνικού Αλφαβητισμού: Η ικανότητα ενός ατόμου να αλληλεπιδρά με επιτυχία με τον κόσμο του  ως μέλος της οικογένειας, ως εργαζόμενος, ως πολίτης και ως δια βίου μαθητής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστοχώρο https://www.social-literacy.eu.