Ο γενικός στόχος του έργου Senior Social Entrepreneurship (SSE) είναι η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για
τους ηλικιωμένους. Επτά χώρες αποτελούν τη διεθνή κοινοπραξία του έργου
SSE: Ισπανία (Πανεπιστήμιο της Μάλαγα), Αυστρία (WIN), Σλοβακία (QUALED),
Φινλανδία (TUAS), Ελλάδα (Gunet), Πορτογαλία (USE) και Σλοβενία (GEA).

Υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, το
έργο SSE έχει χρηματοδότηση άνω των 160.000 ευρώ, στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Αυτή η πρωτοβουλία
στοχεύει στην παροχή εργαλείων επιχειρηματικότητας
και στην ενίσχυση των ευκαιριών των ηλικιωμένων, ενός
πληθυσμού του οποίου η τάση ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον
είναι εμφανής. Οι δημογραφικές προβλέψεις δείχνουν ότι
υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών σύμφωνα με την
ενεργό γήρανση.

Δείτε περισσότερα στο Newsletter 1 εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 14 Φεβρουαρίου, 2022