Περίοδος: 9/2016 – 8/2018
Χρηματοδότηση: Γερμανία στο πλαίσιο του Erasmus+

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τη χρήση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στις διεργασίες της θεραπευτικής και συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα,

  • Θα καταρτίσει επαγγελματίες για το πώς να χρησιμοποιούν τις online στρατηγικές ως μέρος της πρακτικής τους.
  • Θα παρέχει ανεπίσημες, άτυπες, κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν θεραπευτές να διατηρούν καλές πρακτικές, όταν πρόκειται για online θεραπεία, και πώς διασφαλίζεται ότι η πλήρης έλλειψη οπτικής ή λεκτικής επικοινωνίας δεν θα επηρεάσει αρνητικά το μήνυμα, όπως το αντιλαμβάνεται ο πελάτης, που αφορά τη θεραπεία.
  • Θα εξηγήσει πώς η “η-συμβουλευτική» και «η-θεραπεία» μπορεί να εφαρμοστεί στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχικής υγείας, on-line μέσω των κοινωνικών μέσων ή επικοινωνία μέσω υπολογιστή μεταξύ ενός θεραπευτή ή σύμβουλου και του πελάτη.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επίσης, σε σχέση με την τρέχουσα κρίση των προσφύγων, όπου με τα εργαλεία Therapy 2.0, οι σύμβουλοι θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν μια εντελώς νέα ομάδα-στόχο, π.χ. νεαρές γυναίκες που πάσχουν από κακομεταχείριση κατά τη διαφυγή τους, π.χ. ανήλικα και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τραυματικές εμπειρίες και πολλοί από αυτούς υποφέρουν από διαταραχή μετα-τραυματικού στρες διάφορων βαθμών. To πιο σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας τους είναι τα smartphones. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η χρήση της γλώσσας του κράτους υποδοχής είναι χαμηλού επιπέδου, η συμβατική γλώσσα της “συμβουλευτικής ομιλίας” χρειάζεται μια συμπληρωματική προσέγγιση που να χρησιμοποιεί τα μέσα όπου χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι αυτοί στην πατρίδα τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλλάδιο ή/και το σύνδεσμο του έργου: https://www.ecounselling4youth.eu/