Περίοδος: 1/12/2015 – 30/11/2017

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Erasmus+

Αντικείμενο:

  • Συμβουλευτική Νεολαίας κατά της ριζοσπαστικοποίησης: (YCARE),
  • Ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης όσο αφορά στην ριζοσπαστικοποίηση και στις σχετικές ανάγκες των επαγγελματιών και των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της συμβουλευτικής της νεολαίας. Ακολουθείται  μια ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των ευάλωτων εφήβων.

Ο ρόλος της GUnet: Θα παρέχει υπηρεσία φιλοξενίας του υλικού βασισμένη στο Open eClass και υπηρεσία τηλεσυνεργασίας στη αντίστοιχη πλατφόρμα.

URL: ycare.eu