Περίοδος: 4/2010 – 12/2012

Το έργο αφορά στη:

  1. διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μητρώου των μελών ενός ιδρύματος, με μία ενιαία ιδρυματική υπηρεσία καταλόγου η οποία θα αναπαριστά τα πρωτογενή διαθέσιμα στοιχεία των μελών του ιδρύματος με αξιόπιστο και ομοιόμορφο τρόπο
  1. ενίσχυση της Υποδομής Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης της ΕΔΕΤ (http://aai.grnet.gr) και η διεύρυνση της βάσης των πιστοποιημένων μελών των ιδρυμάτων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες της ομοσπονδίας της ΕΔΕΤ μέσω των αντίστοιχων ιδρυματικών παρόχων ταυτότητας (Identity Providers)