Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τους Φορείς του «Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet)»

Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το παρόν έργο αποτελεί τη συνέχεια του έργου «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο-GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης & Υπηρεσίες Κορμού για την Εκπαίδευση» που χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Β’ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Αξιοποιώντας, τόσο την εμπειρία του παρελθόντος, όσο και το έμψυχο δυναμικό των Ιδρυμάτων-μελών (όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), θα υλοποιηθούν προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα, καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και χρήσης προηγμένων εφαρμογών από τους χρήστες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες δικτύου Κορμού για την Εκπαίδευση (ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε οριζόντια δράση 18 AEI και 14 ΤΕΙ τους χώρας και στόχο το σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη τους λειτουργικά και τεχνολογικά προηγμένου Ακαδημαϊκού Δικτύου με πανελλαδική εμβέλεια, προσβάσιμο από όλη την Ακαδημαϊκή κοινότητα τους χώρας με δικτυακές υποδομές κορμού υψηλών ταχυτήτων, παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής και πρόσβαση στο Internet. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση-Σχεδιασμό και εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών του Ακαδημαϊκού δικτύου και των παρεχομένων τηλεματικών υπηρεσιών του:
  2. Υλοποίηση των επιμέρους συστημάτων τους