Δημιουργία Υπηρεσιών Καταλόγου σε 10 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Περίοδος: 3/2009 – 6/2009

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας

Αντικείμενο του έργου  είναι η δημιουργία  υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) σε 10 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ο συγχρονισμός αυτών με το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών του εκάστοτε ιδρύματος. Στο έργο επίσης περιλαμβάνεται η  δημιουργία «Shibboleth IdP» ανά ίδρυμα που θα ενσωματωθεί στην ομοσπονδία Shibboleth του ΕΔΕΤ. Κάθε IdP θα συνδεθεί με την υπηρεσία καταλόγου των ιδρυμάτων για να είναι δυνατή η πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών του ιδρύματος και η δημοσιοποίηση των κατάλληλων eduPerson attributes προς τους Shibboleth Service Providers (SPs).

Helping Parents to Help their Children Excel in Mathematics and Science – SMASH (Success in MAth and Science at Home)

Περίοδος: 12/2007 – 12/2009

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σε μία εποχή που τα μαθηματικά και η επιστήμη αποτελούσαν τα ουσιαστικά εργαλεία γνώσης για τις βάσεις και τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης, διεθνείς μελέτες σπουδαστών στην Ευρώπη (π.χ. TIMSS, PISA) δείχνουν την έλλειψη μαθηματικής και επιστημονικής ικανότητας για ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των σπουδαστών. Αναγνωρίζοντας το πρωταρχικό ρόλο των γονέων στη μάθηση των παιδιών, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να βελτιώσει τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα στα μαθηματικά και την επιστήμη με την καλλιέργεια των εγχώριων πολιτισμών ως αφετηρία για την εκμάθηση των νέων.

Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal

Περίοδος: 12/2005 ­- 10/2009

Χρηματοδότηση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου στα πλαίσια του e-University είναι:

  • η Μελέτη και ο Σχεδιασμός της δικτυακής Πύλης GU-Portal
  • η Υλοποίηση της δικτυακής πύλης GU – Portal
  • καθώς και η Δοκιμαστική Λειτουργία της δικτυακής πύλης

Bίντεο Plus, «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» -IPTV»

Περίοδος: 04/2007 –  4/2008

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet σχεδίασε και υλοποίησε για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) την  υπηρεσία «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» (iptv).Το ΕΔΕΤ παρέχει στους φορείς του (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.) και τους χρήστες τους την υπηρεσία αυτή. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναμεταδίδει ψηφιακά κανάλια, επίγεια (DVB-T) και Διαδικτύου. Σχετικός σύνδεσμος: http://iptv.grnet.gr

Παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ

Περίοδος: 9/2006 – 1/2007

Χρηματοδότηση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο φορέας υλοποίησης του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος ο καθ. Πανηγυράκης. Το έργο εκπαίδευσης Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ. «Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα – Στόχος Ισότητας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων των σύγχρονων γυναικών στην ανάλυση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας . Η ενίσχυση του επιχειρηματικού και κοινωνικού τους ρόλου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη τους σε ατομικό επίπεδο, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην οποία θα μετέχουν.

Υπηρεσίες Τηλε-εκπαίδευσης για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet (Πρόσκληση 98)

Περίοδος: 5/2005 – 9/2006

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

το έργο αφορούσε στην Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων της GUnet, Ενέργειες συνεχούς ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και στην Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη παραγωγής του. Το έργο αποτελείτο από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 1: Εκπαίδευση-Κατάρτιση Τεχνικών των Κέντρων Δικτύων των φορέων του GUnet
Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας διοργανώθηκαν σεμινάρια ενημέρωσης εκπαίδευσης μηχανικών/τεχνικών των Κέντρων Διαχείρισης Δικτύων των φορέων της GUnet σε θέματα που σχετίζονται με υπηρεσίες παραγωγής πολυμέσων και υποστήριξης τηλεκπαίδευσης.

Οριζόντια δράση δικτύων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – GUnet (ΕΠ ΚτΠ/Γ΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 11/2002 – 4/2004

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών σύγχρονης & ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και τη συντονισμένη ανάπτυξη  οριζόντιων δικτυακών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση υποδομής για  :

  • Τη δημιουργία αίθουσας τηλεκπαίδευσης ως σημείο αναφοράς όλων των αιθουσών τηλεκπαίδευσης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ενός χώρας καθώς και βασικό εργαλείο διάχυσης τεχνογνωσίας και μέσο επικοινωνίας των μελών ενός Gunet. Η εν λόγω αίθουσα αποτελεί και το κέντρο παραγωγής ψηφιακού υλικού υψηλής ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για την ανάπτυξη οριζόντιων δικτυακών υπηρεσιών.

Προηγμένες Υπηρεσίες Δικτύου Κορμού για την Ακαδημαϊκή κοινότητα (ΕΠ ΚτΠ/Γ΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 12/2002 – 6/2003

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το έργο αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του δικτύου κορμού του Ακαδημαϊκού Δικτύου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Η αναβάθμιση σε  γραμμές τεχνολογίας SDH ταχυτήτων 34-155 Mbps αποτελούσε προϋπόθεση για τη χρήση προηγμένων πρωτοκόλλων στο Διαδίκτυο με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών πολυμέσων (τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-εργασία, κτλ.), στην υποστήριξη υπερ-υπολογιστικών κέντρων, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και εργαστηρίων, την περαιτέρω ανάπτυξη των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση του λογισμικού περιεχομένου στην Γ’ θμια.

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τους Φορείς του «Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet)»

Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ

Το παρόν έργο αποτελεί τη συνέχεια του έργου «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο-GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης & Υπηρεσίες Κορμού για την Εκπαίδευση» που χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Β’ ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Αξιοποιώντας, τόσο την εμπειρία του παρελθόντος, όσο και το έμψυχο δυναμικό των Ιδρυμάτων-μελών (όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), θα υλοποιηθούν προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα, καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και χρήσης προηγμένων εφαρμογών από τους χρήστες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet: Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες δικτύου Κορμού για την Εκπαίδευση (ΕΠΕΑΕΚ/Β΄ΚΠΣ)

Περίοδος: 9/1996 – 12/2000

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ

Το έργο αφορούσε οριζόντια δράση 18 AEI και 14 ΤΕΙ τους χώρας και στόχο το σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη τους λειτουργικά και τεχνολογικά προηγμένου Ακαδημαϊκού Δικτύου με πανελλαδική εμβέλεια, προσβάσιμο από όλη την Ακαδημαϊκή κοινότητα τους χώρας με δικτυακές υποδομές κορμού υψηλών ταχυτήτων, παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής και πρόσβαση στο Internet. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε :

  1. Ανάλυση-Σχεδιασμό και εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών του Ακαδημαϊκού δικτύου και των παρεχομένων τηλεματικών υπηρεσιών του:
  2. Υλοποίηση των επιμέρους συστημάτων τους