Social Literacy Training for Public Sector Staff

Περίοδος: 1/2013 – 3/2015

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

O Κοινωνικός Αλφαβητισμός αφορά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, γνώσεων και θετικών ανθρώπινων αξιών που προκαλούν την επιθυμία και την ικανότητα στον άνθρωπο να δρα θετικά και υπεύθυνα σε μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά στις μέρες μας ο όρος αφορά στην απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση που συνδέονται με την προώθηση της υπεύθυνης συμπεριφοράς και την ανάπτυξη των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ορθή συμπεριφορά και γλώσσα​, δηλαδή, με τη χρήση κυρίαρχου λόγου, οι κοινωνικά-εγγράμματοι πολίτες καταφέρνουν να  ανοίγουν δρόμους προς τα κοινωνικά αγαθά και τις εξουσίες της κοινωνίας.

RESILIENCE – a key skill for education and job

Περίοδος: 12/2012 – 11/2014

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Το έργο αυτό διερευνά πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν την ικανότητά τους να «ανακάμπτουν» από προκλήσεις της ζωής όπως η ανεργία, με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί ένα online σύνολο «εργαλείων» που θα συμπεριλαμβάνει κάποιες θετικές προσεγγίσεις προαγωγής της υγείας, ένα σχήμα συνεντεύξεων για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή της ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και παροχή συμβουλών.

ARTIP – Awareness Raising and Training for the Istanbul Protocol

Περίοδος: 4/2010 – 12/2012

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σκοπός του προγράμματος ήταν  να αυξηθεί, στις ευρωπαϊκές χώρες, η γνώση και η πραγματική  χρήστη του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης, ενός εγχειριδίου, που έχει υιοθετήσει ο ΟΗΕ, για την έρευνα και την τεκμηρίωση των υποθέσεων καταγγελιών βασανιστηρίων  και άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

Με επικεφαλή το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Μέσω του δικτυακού τόπου και των εκδηλώσεων διάχυσης αποτελεσμάτων, παρέχεται  το υλικό στους ενδιαφερόμενους λειτουργούς που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς.

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Καταλόγου και Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Περίοδος: 4/2010 – 12/2012

Το έργο αφορά στη:

  1. διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μητρώου των μελών ενός ιδρύματος, με μία ενιαία ιδρυματική υπηρεσία καταλόγου η οποία θα αναπαριστά τα πρωτογενή διαθέσιμα στοιχεία των μελών του ιδρύματος με αξιόπιστο και ομοιόμορφο τρόπο
  1. ενίσχυση της Υποδομής Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης της ΕΔΕΤ (http://aai.grnet.gr) και η διεύρυνση της βάσης των πιστοποιημένων μελών των ιδρυμάτων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες της ομοσπονδίας της ΕΔΕΤ μέσω των αντίστοιχων ιδρυματικών παρόχων ταυτότητας (Identity Providers)

Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ/ΙΤΑ

Περίοδος: 4/2009 – 9/2009

Χρηματοδότηση: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)

Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκατάρτισης ΚΕΔΚΕ – ΙΤΑ (http://elearn.kedke.gr) τόσο σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και διανομής πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες και κατάρτιση σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Δημιουργία Υπηρεσιών Καταλόγου σε 10 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Περίοδος: 3/2009 – 6/2009

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας

Αντικείμενο του έργου  είναι η δημιουργία  υπηρεσίας καταλόγου (LDAP) σε 10 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ο συγχρονισμός αυτών με το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών του εκάστοτε ιδρύματος. Στο έργο επίσης περιλαμβάνεται η  δημιουργία «Shibboleth IdP» ανά ίδρυμα που θα ενσωματωθεί στην ομοσπονδία Shibboleth του ΕΔΕΤ. Κάθε IdP θα συνδεθεί με την υπηρεσία καταλόγου των ιδρυμάτων για να είναι δυνατή η πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών του ιδρύματος και η δημοσιοποίηση των κατάλληλων eduPerson attributes προς τους Shibboleth Service Providers (SPs).

Helping Parents to Help their Children Excel in Mathematics and Science – SMASH (Success in MAth and Science at Home)

Περίοδος: 12/2007 – 12/2009

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση – Lifelong Learning Programm

Σε μία εποχή που τα μαθηματικά και η επιστήμη αποτελούσαν τα ουσιαστικά εργαλεία γνώσης για τις βάσεις και τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης, διεθνείς μελέτες σπουδαστών στην Ευρώπη (π.χ. TIMSS, PISA) δείχνουν την έλλειψη μαθηματικής και επιστημονικής ικανότητας για ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των σπουδαστών. Αναγνωρίζοντας το πρωταρχικό ρόλο των γονέων στη μάθηση των παιδιών, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να βελτιώσει τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα στα μαθηματικά και την επιστήμη με την καλλιέργεια των εγχώριων πολιτισμών ως αφετηρία για την εκμάθηση των νέων.

Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal

Περίοδος: 12/2005 ­- 10/2009

Χρηματοδότηση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου στα πλαίσια του e-University είναι:

  • η Μελέτη και ο Σχεδιασμός της δικτυακής Πύλης GU-Portal
  • η Υλοποίηση της δικτυακής πύλης GU – Portal
  • καθώς και η Δοκιμαστική Λειτουργία της δικτυακής πύλης

Bίντεο Plus, «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» -IPTV»

Περίοδος: 04/2007 –  4/2008

Χρηματοδότηση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet σχεδίασε και υλοποίησε για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) την  υπηρεσία «Ψηφιακή τηλεόραση για την Ακαδημαϊκή κοινότητα» (iptv).Το ΕΔΕΤ παρέχει στους φορείς του (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.) και τους χρήστες τους την υπηρεσία αυτή. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αναμεταδίδει ψηφιακά κανάλια, επίγεια (DVB-T) και Διαδικτύου. Σχετικός σύνδεσμος: http://iptv.grnet.gr

Παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ

Περίοδος: 9/2006 – 1/2007

Χρηματοδότηση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο φορέας υλοποίησης του έργου ΓΕΝΕΣΙΣ ήταν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος ο καθ. Πανηγυράκης. Το έργο εκπαίδευσης Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ. «Γυναικεία Εκπαίδευση & Νεανική Επιχειρηματικότητα – Στόχος Ισότητας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων των σύγχρονων γυναικών στην ανάλυση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας . Η ενίσχυση του επιχειρηματικού και κοινωνικού τους ρόλου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη τους σε ατομικό επίπεδο, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην οποία θα μετέχουν.