FENICE | Δελτίο Τύπου 2 | Απρίλιος 2023

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 5 ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα εντατικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Βάρνας στη Βουλγαρία (Varna University of Management, Bulgaria) μεταξύ 24 και 28 Απριλίου 2023. 15 φοιτητές και 7 καθηγητές από 5 χώρες – Βουλγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σερβία και Ρουμανία – συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Η εστίαση αυτής της διεπιστημονικής κατάρτισης ήταν στις ιδιαιτερότητες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα δημιουργικό επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι θεματικές παρουσιάσεις εισήγαγαν τις βασικές έννοιες για τις τέχνες και τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία συνεργασιών/συμπράξεων, τη διαχείριση ομάδων και τις αλλαγές. Οι πρακτικές δραστηριότητες περιλάμβαναν ασκήσεις με στόχο την απελευθέρωση της δημιουργικότητας και των κινήτρων, τη συζήτηση περιπτωσιολογικών μελετών και την επίλυση προβλημάτων από μία πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Οι επισκέψεις σε τοπικά πολιτιστικά ιδρύματα προκάλεσαν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες για μια λειτουργική επιχείρηση.

Η κατάρτιση αυτή έκανε πράξη και επαλήθευσε την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «FENICE: Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης», το οποίο υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+. Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν 4 μαθήματα για εκπαιδεύσεις διάρκειας 30 και 15 ωρών που αποτελούνται από αναλυτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των Οικονομικών και Επιχειρηματικών σπουδών καθώς και στις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των μαθητών και των επαγγελματιών αντίστοιχα. Τα θέματα και τα περιεχόμενα αναπτύχθηκαν από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων και ερευνητών, καλύπτοντας τις διαφορετικές προοπτικές και τις πολύπλευρες πτυχές των Πολιτιστικών και Δημιουργικών βιομηχανιών. Τα αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς – ιδίως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης – να τα εφαρμόσουν στην πρακτική τους.

Επιπλέον, το έργο FENICE προσφέρει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων για την προώθηση της δημιουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω φυτωρίων, νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Το μοντέλο περιγράφει εφικτές εναλλακτικές συνεργασίες/συμπράξεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα προϊόντα του μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του έργου στη διεύθυνση fenice-project.eu και training.fenice-project.eu.

Invitation

It is with great pleasure that we invite you to attend online the

Creative Conference for the projects FENICE AND CENTAUR

Please download the invitation and conference program from here.

  • Date/Hour: Monday 20th February 2023, 08:00 CET
  • Type: Online, follow this link.
  • Language: English

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης των Χρηστών (Authentication & Authorisation Infrastructure) στις Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Διάρκεια: 12/2016-12/2018

Χρηματοδότηση: Φίλοι και υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής διαχείρισης του μητρώου χρηστών της ΕΒΕ η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης χρηστών και ρόλων με στόχο τη λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου που ορίζει τις διεργασίες, τους οργανωσιακούς και σημασιολογικούς κανόνες καθώς και τις απαραίτητες προγραμματιστικές διεπαφές της διασύνδεσης συνεργαζόμενων εφαρμογών είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορέα. Εν δυνάμει χρήστες της ΕΒΕ είναι το προσωπικό της ΕΒΕ, οι υπάλληλοι ακαδημαϊκών ή δημοσίων βιβλιοθηκών, οι εκδότες, τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γ’ βάθμια και Β΄ βάθμια). Για κάθε μέλος από τις παραπάνω κοινότητες το έργο υλοποίησε πλήρη κύκλο διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας και των μηχανισμών που ήταν απαραίτητοι για την προσωποποιημένη πρόσβαση στις επιμέρους web – based εφαρμογές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Identity Management, όπως SSO, Federated SSO, LDAP, Users provisioning, Role Based Access

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενιαίας Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης των Χρηστών (Authentication & Authorisation Infrastructure) στις Υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

 

Περίοδος: 12/2016-12/2018

Χρηματοδ/οτηση: Φίλοι και υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κεντρικής υποδομής διαχείρισης του μητρώου χρηστών της ΕΒΕ η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης χρηστών και ρόλων με στόχο τη λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου που ορίζει τις διεργασίες, τους οργανωσιακούς και σημασιολογικούς κανόνες καθώς και τις απαραίτητες προγραμματιστικές διεπαφές της διασύνδεσης συνεργαζόμενων εφαρμογών είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε σε επίπεδο φορέα. Εν δυνάμει χρήστες της ΕΒΕ είναι το προσωπικό της ΕΒΕ, οι υπάλληλοι ακαδημαϊκών ή δημοσίων βιβλιοθηκών, οι εκδότες, τα μέλη ακαδημαϊκής, ερευνητικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας (Γ’ βάθμια και Β΄ βάθμια). Για κάθε μέλος από τις παραπάνω κοινότητες το έργο υλοποίησε πλήρη κύκλο διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας και των μηχανισμών που ήταν απαραίτητοι για την προσωποποιημένη πρόσβαση στις επιμέρους web – based εφαρμογές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Identity Management, όπως SSO, Federated SSO, LDAP, Users provisioning, Role Based Access.

Σύντομη Περιγραφή του e-University

Η δράση του e-University αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης και διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους πολίτες, δηλαδή τους φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), τους απόφοιτους, τους γονείς, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους εργολάβους και τους προμηθευτές. Στόχος της δράσης είναι να ολοκληρώσει και να ενοποιήσει τις υπάρχουσες σε κάθε ίδρυμα λειτουργίες έτσι ώστε να πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παρεχόμενων ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών, που θα πλησιάζουν τον πολίτη, με κύριο χαρακτηριστικό την ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται σημαντικότατη οικονομία κλίμακας δεδομένου ότι αξιοποιεί και ομογενοποιεί την ήδη ανεπτυγμένη κατανεμημένα τεχνογνωσία στο χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Το σύνολο των υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο, δεδομένου ότι θα είναι ανεπτυγμένα σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, θα είναι διαθέσιμα και θα μπορούν να λειτουργήσουν στο σύνολο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Το έργο αποτελεί πιλοτική δράση, δεδομένου ότι αναπτύσει πιλοτικά τις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων σε αντιπροσωπευτικά ιδρύματα και αναμένει την περαιτέρω επέκτασή του και καθολική υλοποίησή του στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω των ΠΕΠ των περιφερειών, όπου βρίσκονται Ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και των διαδικασιών των τακτικών προϋπολογισμών και των δημοσίων επενδύσεών τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προσβλέπει στον περιορισμό των δαπανών μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο απόκρισης σε αυτόν.

Οι προτάσεις βασίζονται στην υιοθέτηση του γενικότερου μοντέλου ανάπτυξης υποδομών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τεσσάρων (4) επιπέδων, τα οποία περιλαμβάνουν:

τη δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, την παροχή δηλαδή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως ιστοσελίδων, e-mail, fax, κόμβοι FAQ, κλπ,
το περιβάλλον συναλλαγής, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων, παρακολούθησης και εξυπηρέτησης αυτών και
τις συνδυαζόμενες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών (φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές (μαθητές), απόφοιτους, γονείς, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, εργολάβους και προμηθευτές) από κέντρα τα οποία προσφέρουν ενοποιημένες υπηρεσίες, διαφόρων επιπέδων και τομέων της εκπαίδευσης. Για το συγκεκριμένο έργο τα σημεία αυτά είναι τα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών στης τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι οι γραμματείες των τμημάτων για το σύνολο των ακαδημαϊκών θεμάτων και οι αντίστοιχες διοικητικές υπηρεσίες για τις υπόλοιπες περιπτώσεις εξυπηρέτησης του πολίτη.

Για την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της απαραίτητης δικτυακής/υπολογιστικής υποδομής που απαιτείται επιπροσθέτως στην ήδη ανεπτυγμένη και λειτουργούσα, καθώς επίσης και ειδικών υποδομών εφαρμογών σε κάθε ένα από τα πιλοτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας. Τα ιδρύματα αυτά, στα οποία θα αναπτυχθούν πιλοτικά οι δράσεις του παρόντος έργου έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήριο την ήδη υπάρχουσα σχετική υποδομή σε υλικό και λογισμικό, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης και ενοποίησης των ήδη ανεπτυγμένων λειτουργιών, την αξιοποίηση της ανεπτυγμένης τεχνογνωσίας, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε τα αποτελέσματα του πιλοτικού να είναι άμεσα εφαρμόσιμα στο σύνολο της κοινότητας.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα προδιαγραφεί και θα αποκτηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό με δημόσιους διαγωνισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την ΚτΠ Α.Ε.. Το αποτέλεσμα, ειδικά στους διαγωνισμούς λογισμικού θα είναι κώδικας ανοικτού λογισμικού ώστε να είναι ευκολότερη η διάχυση των αποτελεσμάτων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Υ.1 – Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Λειτουργία U-Portal και WAI

Πρόκειται για την δικτυακή πύλη (GU-Portal), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες που θα απευθύνονται σε όλο το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η προσέγγιση ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια ενός δικτυακού τόπου (web site) και αναδεικνύει την πύλη σε χώρο πληροφόρησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, εργασίας, συνεργασίας και συντονισμού των portals των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Στηρίζεται σε δεδομένα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου. Η φάση περιλαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενημέρωσης, κ.λπ. Το GU-Portal θα συνδέεται με τη δικτυακή πύλη του κάθε ιδρύματος ή θα μπορεί να παίζει και το ρόλο δικτυακής πύλης ενός ιδρύματος σε περίπτωση που αυτό δεν επιθυμεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει ξεχωριστή τέτοια δική του πύλη.

Τελικό παραδοτέο αυτής της φάσης θα είναι και ο καθορισμός όλων των κοινών χαρακτηριστικών του portal ώστε αυτό να αποτελέσει το στάνταρτ για το σύνολο των portals των ιδρυμάτων. Η συμπληρωματικότητα αυτή θα συντελέσει στην ταχύτατη ανάπτυξη και αποτελεσματική συντήρηση τέτοιων περιβαλλόντων δεδομένης της επαναληψιμότητας της τεχνογνωσίας και των συγκεκριμένων εργαλείων (portlets) που θα αναπτυχθούν.

Η δράση αυτή θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τις αρχές σχεδίασης περιβαλλόντων πρόσβασης του οργανισμού W3C (WAI). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα (accessibility) των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται στο e-University.

Το υποέργο θα πρέπει να υλοποιηθεί από φορέα που έχει σημαντική τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και που έχει ήδη αναπτύξει τμήματα παρόμοιας υποδομής και που θα έχει λάβει υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες τόσο των διαδικασιών ανοικτού κώδικα όσο και των διαδικασιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένη τεχνογνωσία σε θέματα προσβασιμότητας κάτι που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο παρόλο που αποτελεί υποχρέωση σύμφωνα με το Κοινοτικό αλλά και εθνικό δίκαιο. Τα αποτελέσματα του παρόντος πιλοτικού θα αποτελέσουν βάση για τη συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα.

Το υποέργο θα παραδώσει ένα (1) σύστημα λογισμικού ανοικτού κώδικα, ένα (1) σύστημα διαχείρισης αυτού του κώδικα, ένα (1) πλήρες σύνολο εγχειριδίων τεκμηρίωσης και δέκα (10) ενδεικτικά portlets σε λειτουργία.

Παραδοτέα: Λογισμικό ανοικτού κώδικα U-Portal σε λειτουργία
Τεκμηρίωση εφαρμογής και χρήσης