ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

Χωρίς εθελοντική δέσμευση, κρίσεις που προκαλούνται από καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές ή όπως η πανδημία COVID-19, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Τα έτη 2020 και το 2021 το έχουν καταστήσει ξεκάθαρο αυτό. Πώς μπορούν όμως οι εθελοντές να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες που αποκτούν σε περιόδους κρίσης; Πώς είναι δυνατόν οι εργοδότες να θεωρήσουν ως προστιθέμενη αξία ήπιες δεξιότητες όπως οι ικανότητα ομαδικής εργασίας, η διαχείριση άγχους ή διαπολιτισμικά καθήκοντα;

Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν αυτές οι δεξιότητες καταγραφούν και αξιολογηθούν (“επικυρωθούν”).  Σε αυτό ακριβώς εστιάζει το ευρωπαϊκό έργο CRISISS. Επειδή αποδεδειγμένα οι ήπιες δεξιότητες («soft skills») που ενώνουν την κοινωνική και την επαγγελματική ζωή μπορεί να κάνουν την ποιοτική διαφορά.

Tο έργο CRISISS

Σε περιόδους κρίσης, οι εθελοντές αποκτούν ήπιες δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα, ικανότητα κριτικής, επικοινωνιακές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες, διαχείριση άγχους, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, κ.α. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, για παράδειγμα, ο εθελοντισμός αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης για όσους οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν είχαν συστημική σχέση για τη διαχείριση μιας κρίσης υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εθελοντισμός έγινε μια ευκαιρία απόκτησης ήπιων κοινωνικών δεξιοτήτων που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο προσόν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον.

Το ευρωπαϊκό έργο CRISISS υποστηρίζει όλους εκείνους τους οργανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα στους εθελοντές τους να αναγνωρίσουν τις ήπιες δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εθελοντικής εργασίας και να τις καταγράψουν ως μέρος της προσωπικής ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα στο PDF,

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 28 Δεκεμβρίου, 2022