Σεπτέμβριος 2021

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CENTAUR;
Η υποστήριξη, κινητοποίηση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών στους
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την κοινωνική αλλαγή είναι ένα εξαιρετικά
καινοτόμο έργο 24 μηνών, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ενεργά άτομα που σχετίζονται με τον Τομέα των
Δημιουργικών Τεχνών (CAS) και τον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Το έργο είναι απόλυτα σύμφωνο και ευθυγραμμισμένο με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για «μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή: ενδυνάμωση των ανθρώπων με
μια νέα γενιά τεχνολογιών», με το μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της Νέας Ευρωπαϊκής
Ατζέντας για τον Πολιτισμό και το πρόγραμμα εργασιών για «ένα οικοσύστημα που παρέχει
υποστήριξη σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες στους τομείς του Πολιτισμού και της
Δημιουργικότητας», καθώς επίσης και με στόχους πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Creative
Europe.
Το έργο CENTAUR στοχεύει να φέρει σε επαφή τον Τομέα των Δημιουργικών Τεχνών (CAS) με τον
Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μέσω μιας έρευνας, στοχεύουμε να αποκτήσουμε γνώσεις για τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις κατάρτισης και στους δύο τομείς.
Τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης CENTAUR, η οποία θα απευθύνεται σε οργανισμούς και άτομα που
δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό τομέα, εκπαιδευτές και ενήλικες και θα τους παρέχει έναν
καινοτόμο ηλεκτρονικό χώρο για την κατάρτιση και για την προώθηση των ατομικών τους
δεξιοτήτων, αλλά και της δημιουργικότητας των ομάδων-στόχων τους.

Για περισσότερα κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο από εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 17 Μαρτίου, 2023