Η Αθήνα φιλοξενεί την πρώτη δια ζώσης συνάντηση του έργου
SSE μετά από μια μακρά περίοδο διαδικτυακών συνεδριών
Η Αθήνα φιλοξένησε την πρώτη δια ζώσης συνάντηση
του έργου SSE στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από μια μακρά
περίοδο εικονικών συνεδριών εξαιτίας περιορισμών
υγείας λόγω COVID-19. Εκτός από τον εταίρο υποδοχής
Gunet, στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των
GEA, UMA, WIN και USE. Εξ αποστάσεως και σε εικονική
λειτουργία, συμμετείχαν στη συνάντηση οι Qualed και
TAUS.
Καθώς το έργο SSE εισέρχεται στην τελευταία φάση
υλοποίησης, η συνάντηση είχε ως στόχο να παρακινήσει
τους εταίρους να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα καθήκοντα
που πρέπει να παραδοθούν και να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε
διαδικασία ολοκλήρωσης.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις
εκτεταμένες και σύντομες εκδόσεις των περιοδικών
με τους εταίρους. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων,
σχεδιασμένων σε ψηφιακή μορφή, αντικατοπτρίζει την
εμπειρία ενός επιχειρηματία μεγαλύτερης ηλικίας που
εκπροσωπεί κάθε χώρα της κοινοπραξίας.


Δείτε το 2ο Δελτίο Ενημέρωσης εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 14 Φεβρουαρίου, 2022