Γνωρίζετε ότι, το 2019, στην 74η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Hνωμένων Εθνών, το 2021 ανακηρύχθηκε Διεθνές Έτος Δημιουργικής Οικονομίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (IYCESD2021); Ταυτόχρονα, το 2021 -μια εποχή πανδημίας- αμφισβητεί τη βιωσιμότητα της ίδιας της δημιουργικής οικονομίας. Για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες όλων των ενδιαφερομένων. 

Για να αξιολογηθούν οι θετικές επιπτώσεις των   Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και να προσδιοριστούν οι προοπτικές ανάπτυξης, πέντε αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα εγκαινίασαν το πρόγραμμα Erasmus+ FENICE: Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) μέσω της διεπιστημονικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερα δείτε εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 19 Μαΐου, 2021