Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοκ στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παραμένει ακόμη δύσκολος ο υπολογισμός του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου, αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι η κλίμακα των επιπτώσεων είναι τεράστια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που είναι γενικά ευάλωτοι στις απότομες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την κοινότητα. Η προοπτική της οικονομικής επίπτωσης της UNESCO με τίτλο «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες εν όψει του COVID 19», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, αποκαλύπτει τα ακόλουθα ευρήματα σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) σε περίοδο κρίσης (απόσπασμα):

  • Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες που εξαρτώνται περισσότερο από τη φυσική εμπειρία σε χώρους και τοποθεσίες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες σε σχετικούς όρους, σε πολλά διαφορετικά εθνικά πλαίσια·
  • Μελέτες σε επίπεδο χώρας αναφέρουν με συνέπεια μια συνολική πτώση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας το 2020·
  • Οι απώλειες στα έσοδα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών το 2020 κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40% περίπου σε διάφορες χώρες·
  • Οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν υψηλότερα επίπεδα απώλειας εισοδήματος και ανεργίας από άλλες κατηγορίες εργαζομένων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα·
  • Καταγράφηκαν πολύ μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, που κυμαίνονται από 55% έως 13% πολύ σύντομα μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν σε μια δύσκολη και μακρά διαδικασία ανάκαμψης για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερο από ποτέ, αυτοί οι τομείς χρειάζονται τη στήριξη των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα, τη διατήρηση και τη σταδιακή αποκατάσταση των επιπέδων απασχόλησης και την οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Για περισσότερα δείτε εδώ ή εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 24 Φεβρουαρίου, 2022