Στο πλαίσιο του έργου έχουμε αναπτύξει ένα πακέτο με ενδιαφέρουσες ενότητες κατάρτισης για νέους ενήλικες (είτε άνεργους είτε εργαζόμενους με εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ) στον τομέα της βελτίωσης των οικονομικών, ζωτικών και πολιτικών τους δεξιοτήτων.

Χάρη στη συνεργασία 7 οργανισμών από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ιταλία), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργήσαμε:

  • Money & Life Skills Κατευθυντήριες Γραμμές
  • Money & Life Skills Εκπαιδευτικές Ενότητες
  • Money & Life Skills Υπηρεσία η-μάθησης
  • Money & Life Skills Εφαρμογή κινητών

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), καθώς και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε φυσική μορφή (μικτή μάθηση).

Δείτε περισσότερα εδώ.

Posted in: Newsletter.
Last Modified: 4 Οκτωβρίου, 2021