Περίοδος: 10/2016 – 9/2018

Χρηματοδότηση: Ελλάδα (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για την Ναυτική Πυρόσβεση (NAFTES). Το Σύστημα Εκπαίδευσης θεωρεί τρεις διαφορετικές πτυχές oι οποίες δομούνται γύρω από τον Προσομοιωτή Πυρόσβεσης (Fire Fighting Simulator- FFS) και τον Προσομοιωτή Εκκένωσης Πληρώματος Simulator (Crew Evacuation Simulator) της Σχολής Ελέγχου Ζημιών (Damage Control School) της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης που εδράζεται στο Ναυτικό Φρούριο Σκαραμαγκά.
Οι διάφορες πτυχές του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης είναι τα εξής:

  • Εισαγωγική Εκπαίδευση (IT)
  • Θεωρητική Εκπαίδευση (στην τάξη) (ΤΗΤ)
  • Πρακτική Κατάρτιση (HOT)

Η Εισαγωγική Εκπαίδευση (IT) θα υλοποιηθεί μέσα από μία σωστά δομημένη πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης (ΤΤ) που βασίζεται σε ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), το οποίο θα επιτρέψει στα πληρώματα και στους αξιωματικούς να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές αντιμετώπισης φωτιάς και τα στοιχεία του Προσομοιωτή Πυρόσβεσης (FFS).

Η Θεωρητική Εκπαίδευση (THT) θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Ελέγχου Ζημιών από εκπαιδευτές με υψηλή ειδίκευση και θα συμπληρωθεί με υλικό πολυμέσων (βίντεο, κινούμενα σχέδια, διαφάνειες), το οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί στο LMS, προκειμένου να ανακτώνται και παρουσιάζονται στην τάξη.

H Πρακτική Εκπαίδευση (HOT) θα βασιστεί σε ένα προηγμένο φορητό σύστημα, το οποίο θα φέρεται από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον προσομοιωτή. Το σύστημα θα αποτελείται από εφαρμογές τύπου Επαυξανόμενης Πραγματικότητας (Augmented Reality – AR), οι οποίες θα επικαλύπτουν προειδοποιήσεις ή επεξηγηματικό κείμενο σε παράθυρο προβολής τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η GUNET θα διερευνήσει τις Augmented Reality (AR) τεχνολογίες, τις διασυνδέσεις και τον εξοπλισμό για την επί τόπου εκπαίδευση που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ασκήσεις του NAFTES.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου περιλαμβάνει πληρώματα εμπορικών πλοίων και, με την κατάλληλη προσαρμογή, σχεδόν κάθε είδος εγκαταστάσεων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος θα επιτρέπει ένα μεγάλο αριθμό μηχανικών και βιομηχανικών εφαρμογών μέσω της προσομοίωσης του οποιουδήποτε εργασιακού περιβάλλοντος. Η φορητότητα του εξοπλισμού AR θα διασφαλίσει ότι τη Πρακτική Εκπαίδευση θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να πραγματοποιηθεί σε μια ποικιλία χώρων.

Ο ρόλος της GUnet

Η GUnet είναι ο συντονιστής του έργου καθώς και ο τεχνολογικός πάροχος της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και υπεύθυνος ανάπτυξης των εφαρμογών AR.

Σύνδεσμος: https://www.naftes.eu/