Διάρκεια:11/2017-12/2019

Χρηματοδότηση: Βέλγιο στα πλαίσια του Erasmus+KA2

To έργο “Post-traumatic Integration” (μετα-τραυματική ενσωμάτωση) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + KA2 που στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες, προκειμένου να δοθεί στους τελευταίους ψυχοκοινωνική στήριξη και παρέμβαση – σε χαμηλό επίπεδο – και να βοηθηθούν προς την αποτελεσματική τους ενσωμάτωση.

Στους παρακάτω συνδέσμους δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο και τα αποτελέσματά του: